מגמת תכנון מבנים

הסבר על אופי העבודה בתכנון, אפשרויות התפתחות והזדמנויות