נפתח קורס “חוזק 1- סמסטר ב 2021- אריאל”

הקורס מופיע ברשימת הקורסים. לאחר רכישה יפתח קובץ זימון לזום. הקלטת השיעור תעלה כשעתיים לאחר סיום השיעור.