עודכן שיעור 1 בחוזק 1- סמסטר ב’- אריאל

הועלתה הקלטת השיעור, סיכום כתוב לשיעור וקובץ תרגילים לסיכום הנושא.