מעבר לסרגל הכלים
 • סטטיקה 1- סמסטר א

   שיעור 1- מכניקה ומבוא לקווי השפעה
   180 דקות
   עדן שילה
   חינם
   שיעור 2- חישוב קווי השפעה סופיים והשפעות מערכות עומסים
   180 דקות
   עדן שילה
   100 ש”ח
   שיעור 3- מבוא לסימטריה ואנטי סימטריה
   180 דקות
   עדן שילה
   100 ש”ח
   שיעור 4- סימטריה ואנטי סימטריה, מבוא לגמישות
   180 דקות
   עדן שילה
   100 ש”ח
   שיעור 5- גמישות במסגרת כפיפה
   180 דקות
   עדן שילה
   100 ש”ח
   שיעור 6- גמישות במבנה מסבך, חישוב מהלך במבנה עקום
   180 דקות
   עדן שילה
   100 ש”ח
   שיעור 7- ניסוח מטריציאלי בגמישות, גמישות במבנה ומסבך
   180 דקות
   עדן שילה
   100 ש”ח
   שיעור 8- הכנה למבחן
   180 דקות
   עדן שילה
   100 ש”ח