מעבר לסרגל הכלים
 • סטטיקה 1- סמסטר ב

   שיעור 1- מכניקה ומבוא לקווי השפעה
   180 דקות
   עדן שילה
   חינם
   שיעור 2- חישוב קווי השפעה סופיים והשפעות מערכות עומסים
   180 דקות
   עדן שילה
   100 ש”ח
   שיעור 3- מבוא לסימטריה ואנטי סימטריה
   180 דקות
   עדן שילה
   100 ש”ח
   שיעור 4- סימטריה ואנטי סימטריה
   180 דקות
   עדן שילה
   100 ש”ח
   שיעור 5- גמישות במבנה מסבך, חישוב מהלך במבנה עקום
   180 דקות
   עדן שילה
   100 ש”ח
   שיעור 6- ניסוח מטריציאלי בגמישות, גמישות במבנה ומסבך
   180 דקות
   עדן שילה
   100 ש”ח
   שיעור 7- הכנה למבחן
   180 דקות
   עדן שילה
   100 ש”ח