מעבר לסרגל הכלים
  • שיעור 2- הטרחה צירית, ויליוט

    100.00

    הטרחה צירית במבנים בלתי מסוימים סטטית, הנחת ויליוט ותוכניות ויליוט