• שיעור 2- הטרחה צירית, ויליוט

    100.00

    תיאור

    הטרחה צירית במבנים בלתי מסוימים סטטית, הנחת ויליוט ותוכניות ויליוט