• שיעור 1- מערכת כוחות ומומנטים במישור

    100.00