• שיעור 11- גזירה במרוכבים, פלסטיות וקריסה

    100.00