מעבר לסרגל הכלים
  • שיעור 7- מרכזית ומומנטי אינרציה

    100.00