מעבר לסרגל הכלים
  • שיעור 5- מרכזית ומומנט אינרציה

    100.00