מעבר לסרגל הכלים
  • שיעור 8- מומנטי אינרציה של גופים

    100.00