מעבר לסרגל הכלים
  • שיעור 8- מומנטי אינרציה

    100.00