מעבר לסרגל הכלים
  • שיעור 9- מומנטי אינרציה ומבנים מרחביים

    100.00