אלכס

שיעורים מעניינים ומפורטים. ההקלטות הזמינות הן אוצר. אפשר להתרכז בהבנת החומר ואח”כ לחזור לסכם ולפתור. התחברתי מאוד.