גל

כשאתה מוצא את עצמך מוצף טלפונים מחברים למחלקה שמנסים שתעזור להם, אתה מבין שמישהו העלה אותך כמה רמות מעל כולם. שיעורים נהדרים, הרגשה מצויינת. תודה אמיר!