שחר

הקורס הועבר באמצעים טכנולוגים ברמה גבוהה. הדוגמאות וההסברים היו אפקטיביים, ושימשו כבסיס משמעותי להבנה של תרגילים ברמה גבוהה. הקורס תרם ללא ספק להצלחה שלי בקורס. ממליצה מאוד