חוזק 1- סמסטר ב- שיעור 1

– הטרחות ציריות במוטות
– הגדרת מאמצים, עיבורים וחוק הוק
– סופרפוזיציה

ימים
שעות
דקות
שניות

פרטים

אירוח ע'י:
התחלה: 1, 2021 11:45 AM
זמן המפגש: 180

Note: Countdown time is shown based on your local timezone.